Ocean-Going Tugs (AT): Photographs

Later Old Ocean Tugs (ATO). See also ATF and ATA


1864-1898

.
 
Pinta class (1864)
 
Wompatuck (1898)
.

On Hand 1920-1922

 
AT-10 (Patapsco) class
 
AT-12 (Sonoma) class
 
AT-14 (Arapaho) class
 
AT-19 (Allegheny) class
 
AT-46 (Iroquois)
 
AT-47 (Osceola)
 
AT-48 (Peoria)
 
AT-49 (Piscataqua)
 
AT-50 (Potomac)
 
AT-51 (Uncas)
 
AT-52 (Navajo)
 
AT-53 (Delaware)
 
AT-54 (Conestoga) class
 
AT-56 (Lykens)
 
AT-57 (Sea Rover)
 
AT-58 (Undaunted)
 
AT-59 (Challenge)
 
AT-60 (Bay Spring)

1922-1945

 
AT-61 (Cahokia) class
 
AT-63 (Achushnet)
 
AT-77 (Tuscarora)
.
 
AT-131 (Bobolink) class
 
AT-147 (Esselen)
.